fbpx Simón Coll Xocolaters

Enviaments gratuïts en compres superiors a 45€. Península i Balears.

Condicions de compra

Data d’edició: 24.01.2020
Edició: 1
Revisió: 3
Codi: PC.01

Les Condicions Generals de Compra aquí presents regulen l’ús del lloc web simoncoll.com (d’ara en endavant, “el lloc web”) del qual Chocolates Simón Coll, S.A. (d’ara cap endavant, Simón Coll) és titular. Chocolates Simón Coll, S.A. és una societat anònima mercantil amb domicili social al Carrer Sant Pere, 37 de Sant Sadurní d’Anoia, España, amb NIF nº A-08720781, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, fulla 52473, Foli 119, Tom 4769, Llibre 4090, Sec 2ª, Incs.1ª, sent Simón Coll una de les seves marques comercials. La utilització per part del client dels serveis de la botiga online Simón Coll suposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per Simón Coll en el mateix moment de l’ordre de compra. Por aquest motiu, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar la compra.

1. Àmbit del contrate

Les presents Condicions Generals de Compra s’apliquen a la venda de tots els productes de Simón Coll a través de la seva pàgina web, a consumidors als quals se’ls pot entregar comandes dins del territori Espanyol (excepte les Illes Canàries, Ceuta i Melilla). Portugal i països estrangers (a excepció de: Tailàndia, Xina, Perú, Panamà i Rússia). La llista d’aquests països estrangers on no enviem podria veure’s incrementada en el transcurs de la nostra activitat. Simón Coll informa que el seu lloc web es dirigeix exclusivament a un públic major de 18 anys. Simón Coll es reserva el dret de cancel·lar el compte d’accés d’un client si es detectessin actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d’aquest servei. De la mateixa manera, Simón Coll es reserva el dret de cancel·lar el compte d’accés d’un client si manté saldos deutors o impagats.

2. Preus i productes

Els preus aplicables són els indicats a la pàgina web en la data de la comanda. Els preus apareixen detallats en cada un dels articles i inclouen l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit). L’import de l’enviament s’indica al client de manera desglossada en el moment en que realitza la comanda. Els preus a la web estan indicats en euros. Aquests preus, excepte si s’indica expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte.

La presentació dels productes amb les seves pròpies característiques i imatges estaran indicades en les descripcions dels propis productes. Simón Coll es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els preus dels productes, així com suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

3. Procés de compra

Abans de res, és precís especificar que les compres realitzades en el lloc web quedaran subjectes a la disponibilitat del producte. El procés per comprar productes a través del lloc web és el següent:

3.1. Cistella de la Compra

Tots els productes seleccionats per l’usuari s’incorporaran a la seva “Cistella de la Compra”. L’usuari ha d’accedir a l’esmentada cistella de la compra per iniciar el procés de compra. Per dur a terme el procés de compra, l’usuari podrà o bé registrar-se o bé fer la compra com a usuari convidat. En el cas de registre, l’usuari haurà d’introduir el seu nom d’usuari i la seva contrasenya per accedir al seu compte. Allà li apareixerà tota la informació necessària per realitzar la compra (dades de pagament i entrega de la comanda), que haurà omplert prèviament al registrar-se. Aquestes dades quedaran emmagatzemades de tal manera que, cada vegada que realitzi una compra, aquestes dades apareixeran automàticament. Es podran modificar en qualsevol moment.  Si l’usuari prefereix no registrar-se, haurà d’indicar aquestes dades durant el procés de compra sense necessitat de tenir un compte.

3.2. Opcions d’enviament

Una vegada l’usuari introdueixi la seva direcció d’entrega, el sistema mostrarà els costos d’enviament (veure detall en l’apartat “5. Entregues: Formes, Termini d’Entrega i Costos d’Enviament”) i un calendari amb una de les dates d’entrega, les quals es podran modificar i escollir una data en concret de dilluns a dijous en el termini d’un mes a partir de la data de compra. Durant dissabtes, diumenges i festius no es faran entregues. Per a més informació sobre terminis d’entrega, veure “5. Entregues: Formes, Termini d’Entrega i Despeses d’Enviament “.

3.3. Pagament

L’usuari escollirà el mètode de pagament i acceptarà l’operació donant el seu consentiment. Per més informació, veure apartat “4. Formes de Pagament”.

3.4. Acceptació

L’usuari confirma la comanda i accepta la compra dels productes seleccionats, així com els Termes i Condicions de Compra i la Política de Privacitat.

3.5. Confirmació de compra.

L’usuari rep, a l’adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre o en el moment de la comanda en cas de ser usuari invitat, una comunicació especificant les característiques del producte, preu (desglossat), forma d’enviament, data de compra, número de comanda i data prevista d’entrega. Veure més informació en l’apartat “5. Entregues: Formes, Termini d’Entrega i Costos d’Enviament”.

4. Formes de pagament

El pagament es realitzarà quan finalitzi el procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització del pagament. En cap cas es podrà realitzar el pagament amb posterioritat. No s’admet el pagament mitjançant procediments diferits tals com enviaments  contra reemborsament, transferència o pagament a la botiga en el moment de recollida de la comanda. Els mitjans de pagament admesos són targetes de dèbit o crèdit (Visa® o MasterCard®) i Sistema PayPal. Si el pagament es realitza amb targeta de crèdit, l’import de la seva comanda quedarà bloquejat i no es carregarà ni descomptarà del seu crèdit fins que la comanda hagi estat enviada. Si el pagament és amb targeta de dèbit, el càrrec es realitzarà automàticament en el moment de la compra. En qualsevol cas, l’elecció del mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra en la pantalla corresponent. El client haurà de notificar a Simón Coll qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant e-mail (chocolates@simoncoll.com) o via telefònica (93.891.11.00), en el menor termini possible per a que Simón Coll pugui realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comportin el rebuig de certs tipus d’operacions. Simón Coll no és responsable de l’aplicació d’aquest tipus de polítiques de seguretat.

5. Entregues: Formes, terminis d’entrega i despeses d’enviament

Les compres realitzades a la web de Simón Coll no podran entregar-se en apartats de correus, sempre s’entregaran o bé en domicilis i a la persona indicada en el moment de la confirmació de la compra del producte o bé es passaran a recollir a la botiga física a Sant Sadurní d’Anoia (Carrer Sant Pere, 37 – 08770).

Simón Coll no es responsabilitza si l’entrega de la comanda no pot finalitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a tal efecte, així com en el suposat cas de que l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada per a fer l’entrega, com ho seria l’absència de destinatari.

Simón Coll no es responsabilitza de retards en l’entrega de les comandes per problemes derivats de l’empresa de transport, com poguessin ser inclemències meteorològiques, vagues o períodes de vacances o festius locals.

El termini d’entrega d’una comanda ha d’estimar-se en 48 hores, en funció del dia i hora de confirmació. Solament s’efectuaran entregues de dimarts a divendres excloent festius. Més en concret:

 • Les comandes efectuades de dilluns a dijous abans de les 12:00, l’entrega s’efectuarà en 48h.
 • Les comandes efectuades de dilluns a dimecres després de les 12:00, l’entrega s’efectuarà en 48-72h.
 • Les comandes efectuades de dijous després de les 12:00, divendres, dissabtes o diumenges, l’entrega s’efectuarà durant el dimecres següent.
 • És possible canviar la data d’entrega marcada per una altra compresa dins dels següents dies a la data proposada en un interval d’un mes des del dia de la compra, exceptuant divendres, dissabtes, diumenges i festius. No s’efectuaran entregues en dissabtes, diumenges i festius.
 • Durant la campanya de Nadal, no s’asseguren les entregues en 48-72 hores per possible saturació del servei de missatgeria.
 • Les entregues a Balears tindran un termini d’entrega de 48-72 hores sense incloure festius.
 • No es realitzaran entregues a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Les entregues a Península (Espanya) i Balears s’efectuaran abans de les 14 hores.

Els terminis d’entrega es mantenen per aquelles comandes que es recullin a la botiga.

Els costos d’enviament són de 4,95€ per a tota la Península (Espanya i Portugal) i Balears. No hi haurà costos addicionals de transport per a comandes que es recullin a botiga.

Durant tot l’any, tampoc hi haurà costos addicionals de transport per a comandes que es recullin a botiga.

Si en el moment de l’entrega, el client no es troba en el domicili indicat, el transportista es posarà en contacte amb ell (via telèfon o deixarà una nota per a que ell es posi en contacte amb l’agència de transports). D’aquesta manera, s’intentarà coordinar una segona entrega el dia següent. A Simón Coll hem organitzat la logística d’entregues per a que el producte viatgi en les millors condicions, és per això que és important rebre la comanda a la primera entrega (24h). De no ser així, Simón Coll no es pot fer responsable de l’estat del producte si s’ha entregat al cap de dos dies des de l’entrega prevista, i el client no pot reclamar la devolució de l’import de la compra.

Per a qualsevol altre contratemps que no quedi resolt en aquest apartat o que l’empresa de transport tampoc pugui solucionar, el client pot contactar-nos a chocolates@simoncoll.com.

6. Seguiment de comandes

L’usuari rebrà un e-mail amb la confirmació de la comanda, el número de comanda i la data prevista d’entrega sempre i quan l’hagi afegit durant el procediment de compra. . Des de la web podrà fer el seguiment de la seva comanda a l’apartat “El meu compte”. En l’apartat de “Comandes Pendents”, apareixerà l’estat actual en el que es troba la comanda. Pot ser que estigui “En procés”, la qual cosa voldrà dir que la comanda s’estarà tramitant i no s’haurà entregat al transportista, o que estigui “Completada”, quan ja s’hagi entregat a l’empresa de transport. En el moment en el que la comanda ja s’ha entregat a l’agència de transport, aquesta serà l’encarregada de contactar amb el client i facilitar-li un número de seguiment i el dia en què es farà efectiva l’entrega.

En l’apartat “Historial de comandes”, es mostrarà la relació de compres anteriors a l’usuari.

7. Disponibilitat dels productes

En el cas que Simón Coll no pugui servir al client els productes ja comprats i pagats per no estar disponibles en aquest moment, ho posarà en coneixement del client el abans possible, qui podrà optar per fer un canvi per algun producte disponible del mateix import o similar. El client també està en el seu dret de sol·licitar la devolució de l’import dels productes no disponibles. Simón Coll haurà de fer efectiva la devolució en un termini màxim de 30 dies i pel mateix mitjà de pagament amb què es va fer l’abonament.

8. Política de devolucions i cancel·laciones 

El Client podrà desistir de la seva comanda sense cap motiu en el període de 14 dies naturals des de l’entrega dels Productes adquirits. En cas d’haver adquirit més d’un Producte, el termini computarà des del dia en què es va entregar l’últim dels Productes de la comanda. Aquest dret no serà aplicable en el cas que el Producte hagi estat elaborat conforme especificacions que ens hagi proporcionat el Client i per tant es tracti d’un Producte personalitzat.

Les compres realitzades a la web de Simón Coll no podran entregar-se en apartats de correus, sempre s’entregaran o bé en domicilis i a la persona indicada en el moment de la confirmació de la compra del producte o bé es passaran a recollir a la botiga física a Sant Sadurní d’Anoia (Carrer Sant Pere, 37 – 08770).

Simón Coll no es responsabilitza si l’entrega de la comanda no pot finalitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a tal efecte, així com en el suposat cas de que l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada per a fer l’entrega, com ho seria l’absència de destinatari.

Simón Coll no es responsabilitza de retards en l’entrega de les comandes per problemes derivats de l’empresa de transport, com poguessin ser inclemències meteorològiques, vagues o períodes de vacances o festius locals.

El termini d’entrega d’una comanda ha d’estimar-se en 48 hores, en funció del dia i hora de confirmació. Solament s’efectuaran entregues de dimarts a divendres excloent festius. Més en concret:

 • Les comandes efectuades de dilluns a dijous abans de les 12:00, l’entrega s’efectuarà en 48h.
 • Les comandes efectuades de dilluns a dimecres després de les 12:00, l’entrega s’efectuarà en 48-72h.
 • Les comandes efectuades de dijous després de les 12:00, dissabtes o diumenges, l’entrega s’efectuarà durant el dimecres següent.
 • És possible canviar la data d’entrega marcada per una altra compresa dins dels següents dies a la data proposada en un interval d’un mes des del dia de la compra, exceptuant divendres, dissabtes, diumenges i festius. No s’efectuaran entregues en dissabtes, diumenges i festius.
 • Durant la campanya de Nadal, no s’asseguren les entregues en 48-72 hores per possible saturació del servei de missatgeria.
 • Les entregues a Balears tindran un termini d’entrega de 48-72 hores sense incloure festius.
 • No es realitzaran entregues a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Les entregues a Península (Espanya) i Balears s’efectuaran abans de les 14 hores.

Els terminis d’entrega es mantenen per aquelles comandes que es recullin a la botiga.

Els costos d’enviament són de 4,95€ per a tota la Península (Espanya i Portugal) i Balears. No hi haurà costos addicionals de transport per a comandes que es recullin a botiga.

Durant tot l’any, tampoc hi haurà costos addicionals de transport per a comandes que es recullin a botiga.

Si en el moment de l’entrega, el client no es troba en el domicili indicat, el transportista es posarà en contacte amb ell (via telèfon o deixarà una nota per a que ell es posi en contacte amb l’agència de transports). D’aquesta manera, s’intentarà coordinar una segona entrega el dia següent. A Simón Coll hem organitzat la logística d’entregues per a que el producte viatgi en les millors condicions, és per això que és important rebre la comanda a la primera entrega (24h). De no ser així, Simón Coll no es pot fer responsable de l’estat del producte si s’ha entregat al cap de dos dies des de l’entrega prevista, i el client no pot reclamar la devolució de l’import de la compra.

Per a qualsevol altre contratemps que no quedi resolt en aquest apartat o que l’empresa de transport tampoc pugui solucionar, el client pot contactar-nos a chocolates@simoncoll.com.

El Client podrà desistir de la seva comanda sense cap motiu en el període de 14 dies naturals des de l’entrega dels Productes adquirits. En cas d’haver adquirit més d’un Producte, el termini computarà des del dia en què es va entregar l’últim dels Productes de la comanda. Aquest dret no serà aplicable en el cas que el Producte hagi estat elaborat conforme especificacions que ens hagi proporcionat el Client i per tant es tracti d’un Producte personalitzat.

El pagament es realitzarà quan finalitzi el procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització del pagament. En cap cas es podrà realitzar el pagament amb posterioritat. No s’admet el pagament mitjançant procediments diferits tals com enviaments  contra reemborsament, transferència o pagament a la botiga en el moment de recollida de la comanda. Els mitjans de pagament admesos són targetes de dèbit o crèdit (Visa® o MasterCard®) i Sistema PayPal. Si el pagament es realitza amb targeta de crèdit, l’import de la seva comanda quedarà bloquejat i no es carregarà ni descomptarà del seu crèdit fins que la comanda hagi estat enviada. Si el pagament és amb targeta de dèbit, el càrrec es realitzarà automàticament en el moment de la compra. En qualsevol cas, l’elecció del mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra en la pantalla corresponent. El client haurà de notificar a Simón Coll qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant e-mail (chocolates@simoncoll.com) o via telefònica (93.891.11.00), en el menor termini possible per a que Simón Coll pugui realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comportin el rebuig de certs tipus d’operacions. Simón Coll no és responsable de l’aplicació d’aquest tipus de polítiques de seguretat.